Geschiedenis

Landelijke Rijvereniging Sint Walrick is opgericht in augustus 1945. Het clubvaandel was een geschenk van de familie Verburg ter gelegenheid van de opening van de rijhal in 1979. Op concours in de parade wordt het vaandel aan het publiek logo sint walrick oudgetoond. Ook tijdens trouwerijen wordt het vaandel uit de koffer gehaald. Het bruidspaar wordt begeleid onder escorte van wedstrijdruiters en recreanten met hun paarden naar stadhuis of kerk.

In het voorjaar van 1979 werd begonnen met het bouwen van een binnenmanege. Veel helpende handen van veel leden van rijvereniging en ponyclub zorgden ervoor dat de kosten zo laag mogelijk gehouden werd. In oktober van dat jaar werd de rijhal feestelijk geopend. Voortaan kon er in de winter flink worden geoefend want voorheen werd er in de winter niet geoefend. Er waren gewoon geen lessen. Vroeger werd een lange winterrust genomen.

In de winter van 1994 – 1995 werd begonnen met de bouw van de tweede rijhal. Ook dit maal waren er een veel vrijwilligers die hun handen flink uit de mouwen staken. Als vereniging zijn we trots op zo’n mooie accommodatie. Vooral de foyerligging is uniek. In de foyer heb je namelijk uitzicht in beide rijhallen. De leden helpen tijdens de wedstrijden mee door werkzaamheden achter de bar en in de keuken, door te schrijven bij de jury of op het secretariaat te helpen bij de uitslagverwerking.

In de zomer van 2002 werd de oude parkeerplaats voor de rijhallen vernieuwd. Dit ging ten koste van de buitenrijbak. Voordeel is wel dat er een grote parkeergelegenheid is ontstaan. Ideaal voor de vele wedstrijden die ponyclub en rijvereniging organiseren.

In 2010 zijn de statuten voor het laatst herzien en zijn we de naam Rijvereniging (RV) Sint Walrick gaan voeren (voorheen Sint Waldrik), ook is er toen een nieuw logo ontworpen voor de vereniging. Deze logo’s zijn door leden te verkrijgen bij het bestuur en worden door veel ruiters gedragen op het dekje van het wedstrijdtenue.

De meest recente uitbreiding van de accommodatie is de vergroting van de rijhal uit 1979 met 15 meter tot een 20×60 rijbak zodat er Z-dressuur-, spring- en men-wedstrijden kunnen worden georganiseerd. Met veel vrijwilligers is in het voorjaar en de zomer van 2012 deze uitbreiding gerealiseerd. In september 2012 is de opening geweest, deze viel samen met het 40-jarig jubileum van de ponyclub. Voor de het feestelijke programma in het teken van de paardensport zijn alle leden en OUD leden uitgenodigd.

De rijvereniging heeft momenteel zo’n 80 leden. Hiervan zijn er ongeveer 30 wedstrijdruiters/amazones. Daarnaast telt de vereniging zo’n 5 recreanten. De overige leden zijn rustende/steunende leden en ereleden.