10/11 oktober 2020 – Dressuur B t/m ZZL – selectie 1 proef

Voorlopige indeling en aanvang:
Zaterdag 09.30 uur: B-L1-L2
Zondag 09.30 uur: M1*-M1-Z1-Z2-ZZL
*Mogelijk wordt de rubriek M1 verplaatst naar zaterdagmiddag/avond.

Organisatie: Marlies van Rossum
Inschrijven: via mijnKNHS (bij voorkeur) of wedstrijd@sintwalrick.nl
Betalen inschrijfgeld: uiterlijk donderdag 8 oktober overmaken op NL52RABO0141304839 t.n.v. rijvereniging Sint Walrick. Vermeld hier de startdatum, naam ruiter, klasse (en evt. naam paard) bij. 

Binnenkort vind je hier ook meer info aangaande maatregelen die tijdens de wedstrijd worden getroffen rondom COVID19.