Geschiedenis

 

Landelijke Rijvereniging Sint Waldrik is opgericht in augustus 1945 op initiatief van Antoon Duighuisen en in 1958 nieuw leven ingeblazen door Fons Jilesen, Harrie Derks en Gerrit Schiks.

 Ponyclub Sint Walrick werd kort daarna opgericht door Felix de Wan en is sinds begin jaren 70 een levendige vereniging. 

 

N.C.B. Concours Hippique Malden 26 juni 1955. Van links naar rechts 1e Antoon Duighuisen, 2e Wim Janssen,3e Jan van Bree,4e Ben van de Groes, 5e ?, 6e Antoon v.d. Ligt, 7e ?, 8e ?, 9e Harry Derks

Geleidelijk groeide de behoefte om ook een binnen-locatie te hebben, zodat ook bij slecht weer kon worden getraind. Hiertoe werd een Stichting opgericht waarin twee leden van de rijvereniging zitting namen, twee van de PC en één die van beide verenigingen lid was. Zo zouden de belangen van beide verenigin-gen het best tot hun recht komen. Maar voor het realiseren van een binnen-accommodatie was nog een lange aanloop nodig. De vereni-gingen kregen geen financiële ondersteuning van de gemeente. Om de kosten te dekken werden er aandelen uitgegeven en om de kosten zo laag mogelijk te houden werd de bouw voor een belangrijk deel door zelfwerk-zaamheid gerealiseerd. Een hele klus, maar wel een die de saamhorigheid onder de leden flink bevorderde. In het voorjaar van 1979 werd begonnen met het bouwen van een binnenmanege. In oktober van dat jaar werd de rijhal feestelijk geopend. Voortaan kon er in de winter flink worden geoefend want voorheen werd er in de winter niet geoefend. Er waren gewoon geen lessen. Vroeger werd een lange winterrust genomen. Het clubvaandel van de rijvereniging was een geschenk van de familie Verburg ter gelegenheid van de opening van de rijhal in 1979. Op concours in de parade wordt het vaandel aan het publiek getoond. Ook tijdens trouwerijen wordt het vaandel uit de koffer gehaald. Het bruidspaar wordt begeleid onder escorte van wedstrijdruiters en recreanten met hun paarden naar stadhuis of kerk.

De ponyclub was intussen zo gegroeid dat zij meer ruimte nodig hadden om al hun pupillen les te kunnen geven daar werd in de winter van 1994 – 1995 begonnen met de bouw van de tweede rijhal. Ook dit maal waren er een veel vrijwilligers die hun handen flink uit de mouwen staken. Als vereniging zijn we trots op zo’n mooie accommodatie. Vooral de foyerligging is uniek. In de foyer heb je namelijk uitzicht in beide rijhallen. De leden helpen tijdens de wedstrijden mee door werkzaamheden achter de bar en in de keuken, door te schrijven bij de jury of op het secretariaat te helpen bij de uitslagverwerking.

In de zomer van 2002 werd de oude parkeerplaats voor de rijhallen vernieuwd. Dit ging ten koste van de buitenrijbak. Voordeel is wel dat er een grote parkeergelegenheid is ontstaan. Ideaal voor de vele wedstrijden die ponyclub en rijvereniging organiseren.

Maatschappelijk laten de ruiterverenigingen zich ook zien. Bij uitvaarten van personen die verbonden zijn aan de ruitersport, of die een spe-ciale wens hiervoor hebben, wordt de rouwstoet begeleid door ruiters. Maar ook bruiloften worden op verzoek in escorte begeleid. Ook bij de intocht van Sinterklaas zijn de verenigingen betrokken. Al is het maar voor het leveren en begeleiden van het paard voor de Sint. Legendarisch waren ook de keren dat de ruiters uit Overasselt in wedstrijdtenue, in de Goffert voor de vlaggendragers uit reden tijdens de Vlaggenparade van de Vierdaagse.

In 2010 zijn de statuten herzien en zijn we de naam Rijvereniging (RV) Sint Walrick gaan voeren (voorheen Sint Waldrik) gelijk aan de naam van de ponyclub, ook is er toen een nieuw logo ontworpen voor de vereniging.

De meest recente uitbreiding van de accommodatie is de vergroting van de rijhal uit 1979 met 15 meter tot een 20×60 rijbak zodat er Z-dressuur-, spring- en men-wedstrijden kunnen worden georganiseerd. Met veel vrijwilligers is in het voorjaar en de zomer van 2012 deze uitbreiding gerealiseerd. In september 2012 is de opening geweest, deze viel samen met het 40-jarig jubileum van de ponyclub. Voor de het feestelijke programma in het teken van de paardensport zijn alle leden en OUD leden uitgenodigd.

In 2022 zijn Rijvereniging Sint Walrick en Ponyclub Sint Walrick gefuseerd tot één vereniging. Hippische Sportvereniging Sint Walrick.

De Vereniging heeft momenteel zo’n 60 leden. Hiervan zijn er ongeveer 40 wedstrijdruiters/amazones. Daarnaast telt de vereniging zo’n 5 recreanten. De overige leden zijn rustende/steunende leden en ereleden.